english language turkish language
Samos Adası
Samos Kasabaları
Samos Plajları
Tarihi Yerler
Samosta Yapılacaklar
Linkler
Samoslu Ünlü Kişiler

Samos’da eski çağlarda birçok önemli kişi doğmuş ve yaşamıştır. 

Filozoflardan en iyi bilinenenler Pythagoras, Aesop ve Epicurus’tur. Ünlü tarihçi Heredot’da bir süre Samos’da yaşamıştır. 

Pythagoras: 

Pythagoras Samosludur ve MÖ 570-500 yılları arasında yaşamıştır. Samos’da doğan Pythagoras gençliği boyunca bilgiyi bulmak için seyahatler etmiştir. O zamanlar matematiğin merkezi olan Mısır’a gitmiştir. Ordan günümüzde İtalyanın güneyinde bulunan Magna Garaecia (Büyük Yunanistan) diye bilinen Craton isimli şehre taşınır. Evrende birbirine karşıt şeylerin savaşmasını destekleyen Ying Yang fikrine yakınlığı ile bilinen öğretilerini okullarında öğretti. Pisigorcular olarak biinen Pythagoras’ın okulundaki üyeler, onun matematikle ilgili prensiplerinin eğitimini aldılar. Pythagoras’ın en ünlü geometri ile ilgili teoremi: a2+b2=c2 dir. Yani bir dik üçgende dik kenarın yani hipotenüsün bir kenarını oluşturduğu karenin alanı diğer iki dik kenarın birer kenar olarak oluşturdukları karelerin alanları toplamına eşittir.

1955 senesinde Tigani diye bilinen kasabanın adı Pythagorion olarak değiştirilmiş ve ünlü matematikçi ve filozof olan Pythagoras’a ithaf edilmiştir. Ayrıca Samos’da Pythagorion müzesi de vardır.

Epicurus:

Eski Yunan filozofu olan Epicurus MÖ 341-270 seneleri arasında yaşamıştır. Samos’a daha sonradan taşınan Atinalı bir ailenin oğludur. 18 yaşına kadar Samos’da yaşamış daha sonra Atina’ya taşınmıştır.The Garden (bahçe) diye bilinen Atina’daki Epikurosçuluk filozofi okulunun  kurucusu olan Epicurus’un felsefesinde temel amaç mutluluğa ulaşmaktır. Epicurus’un öğretileri, modern bilime de günümüzde rehberlik yapan, evrenin sonsuzluğu ve gerçek dünyada atomların yer değiştirme ve birbirleri ile etkileşimleri konularına açıklamalar getirmektedir. Okul mutluluğa giden yolu arar. Doğru eylemin doğru bilgi olmadan gerçekleşemeyeceği savunulur. Doğru bilginin temelini oluşturan iyi ve kötünün ölçümü, acı ve zevk arasındaki bağlantıdır.  

Aesop:

Çok ünlü Yunan öykücü Aesop MÖ 6.yy da Xanthus adında bir tüccarın kölesi olarak Samos’da yaşamıştır. Azad edildikten sonra sayısız şehre seyahat etmiştir. Belirsiz olmasına rağmen hayatı ile ilgili bilgiler ve rivayetler vardır. İlk olarak MÖ 4.yy da Demetrios tarafından öyküleri toparlanmıştır daha sonra MS 1.yy da Latin dilinde Phaedrus, Yunan dilinde Babrios tarafından öyküleri derlenmiştir. Fransız La Fontaine masallarının büyük esin kaynağı olan hayvanlar Aesop’un öykülerinin ana karakterleridir.

Aristarchus:

Samoslu bir gökbilimci olan Aristarchus MÖ 310-230 senelerinde yaşamıştır. Aristarchus’un “tüm gezegenler güneşin etrafında dönerler ve bu nedenle de güneş merkezdir, dünya merkez değildir” teorisi reddedilmiştir ancak onun güneşi merkez alan bu teorisi 1800 yıl sonra Kopernik tarafından hayata geri getirilmiştir.  

Heredot:

Yunan tarihçi olan Heredot MÖ 484-425 seneleri arasında yaşamış ve Halikarnassos’da yani günümüz Türkiye’sinin Bodrum ilçesinde doğmuştur. Krala karşı yapılan darbe sonucunda Halikarnasos’dan sürgün edilmiştir ve Samos da dahil bir çok farklı yerde yaşamıştır. Yabancı topraklardaki Savaşlar, siyasi olaylar Herodot’un hikayelerinde seyircilerine aktarılmıştır.  Tarihler adlı çok kıymetli eserinde Yunan-Pers savaşlarını hikaye etmiştir. Heredot’un abartılı uslübundan ötürü aldığı eleştiriler neticesinde her ne kadar varlığı hakkında şüpheye düşülse de o tarihin babası olarak biliniyordu. 

Rhoecus:

Samoslu heykeltraş olan Rhoecus MÖ 6.yy da yaşamıştır. Onun en ünlü eserleri sonradan yangında tahrip olmuş olan Samos’daki Hera Tapınağıdır. Buradaki geceyi simgeleyen mermer eskiden Efes’deki Artemis tapınağında yer almaktaydı. En çok ziyaret
1
2 Kokkari
3
4 Samos’un rotaları 1
5 Samos’a Ulaşım
6 Potami Plajı
7 Tsamadou Plajı
8 Kerveli
9
10 Yunanistan için vize
11
12 Faydalı bilgiler
13
14
15 Samoslu Ünlü Kişiler
16 Samosta Mimari